CoopCamp

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Taula de l'Administració Pública de CoopCamp

Descripció

La Taula de l’Administració Pública de CoopCamp és un espai de trobada, treball i formació organitzat per l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona i dirigit a tots aquells ens públics del Camp que vulguin avançar en polítiques d’Economia Social i Solidària.

Està pensat per a personal tècnic i càrrecs electes de les Administracions Públiques locals i comarcals i té per l’objectiu oferir eines i exemples reals d’altres territoris.

Aquest 2021 s’organitza en 3 sessions al llarg de l’any, totes es faran en format on-line i tindrà una introducció teórica, descoberta d’exemples d’èxit, i finalment, un espai de dubtes i preguntes amb expertes en la matèria.

Cadascuna de les sessions durarà 2 hores.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

TAP - Sessió 1: Cooperatives d'impuls municipal

Sessió conclosa

12 de maig de 2021

10:00 - 12:00 H

Lloc

ON LINE

Descripció

La Taula de l’Administració Pública de CoopCamp és un espai de trobada, treball i formació organitzat per l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona i dirigit a tots aquells ens públics del Camp que vulguin avançar en polítiques d’Economia Social i Solidària.


Està pensat per a personal tècnic i càrrecs electes de les Administracions Públiques locals i comarcals i té per l’objectiu oferir eines i exemples reals d’altres territoris.


Aquest 2021 s’organitza en 3 sessions al llarg de l’any, totes es faran en format on-line i tindrà una introducció teórica, descoberta d’exemples d’èxit, i finalment, un espai de dubtes i preguntes amb expertes en la matèria.


Cadascuna de les sessions durarà 2 hores.


En aquesta ocasió, descobrim com la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària ens pot facilitar el procés i explorem les possiblitats per d’impulsar cooperatives de treball que cobreixin necessitats estratègiques pel municipi o comarca:


Presentació XMESS

Possibles encaixos de l’Administració per l’impuls de cooperatives

Experiències en altres municipis

Torn obert: dubtes i debat


Sessió 1

TAP - Sessió 2: Introducció a la Compra Pública Responsable i clàusules socials

Sessió conclosa

16 de juny de 2021

10:00 - 12:00 H

Lloc

ON LINE

Descripció

La Taula de l’Administració Pública de CoopCamp és un espai de trobada, treball i formació organitzat per l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona i dirigit a tots aquells ens públics del Camp que vulguin avançar en polítiques d’Economia Social i Solidària.


Està pensat per a personal tècnic i càrrecs electes de les Administracions Públiques locals i comarcals i té per l’objectiu oferir eines i exemples reals d’altres territoris.


Aquest 2021 s’organitza en 3 sessions al llarg de l’any, totes es faran en format on-line i tindrà una introducció teórica, descoberta d’exemples d’èxit, i finalment, un espai de dubtes i preguntes amb expertes en la matèria.


Cadascuna de les sessions durarà 2 hores.


En aquesta ocasió parlem de les clàusules de Compra Pública Responsable i de com l’Administració local pot aprofundir en la seva funció de servei públic a través de les contractacions externes que requereix. Com ho podem fer garantint que adeqüem el procés i la forma a la norma?

Per fer-ho, comptem amb l’expertesa i l’experiència assessorant altres municipis de la cooperativa Opcions:

  • Introducció a la CPR
  • Implementació de la CPR
  • Casos reals de CPR
  • Torn obert: dubtes i debat

Sessió 1

TAP - Sessió 3: Pressupostos municipals amb perspectiva de gènere

Sessió conclosa

16 de setembre de 2021

10:00 - 12:00 H

Lloc

ON LINE

Descripció

La Taula de l’Administració Pública de CoopCamp és un espai de trobada, treball i formació organitzat per l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona i dirigit a tots aquells ens públics del Camp que vulguin avançar en polítiques d’Economia Social i Solidària.


Està pensat per a personal tècnic i càrrecs electes de les Administracions Públiques locals i comarcals i té per l’objectiu oferir eines i exemples reals d’altres territoris.


Aquest 2021 s’organitza en 3 sessions al llarg de l’any, totes es faran en format on-line i tindrà una introducció teórica, descoberta d’exemples d’èxit, i finalment, un espai de dubtes i preguntes amb expertes en la matèria.


Cadascuna de les sessions durarà 2 hores.


Per fer-ho, aquest cop comptem amb l’expertesa de l’Eixida Cooperativa:


  • Què són els pressupostos municipals amb perspectiva de gènere?

o   Objectius i anàlisi.

o   Marc legal.

o   Perspectiva històrica.

  • Apunts a les diferents metodologies.