CoopCamp

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Formació i promoció d'habitatge cooperatiu

Descripció

Impuls de l’habitatge cooperatiu a la ciutat de Tarragona

L’Ateneu Cooperatiu CoopCamp, el Casal Popular Sageta de Foc i La Dinamo organitzen i col·laboren en un cicle de tres sessions per impulsar un grup de persones interessades a tirar endavant un projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Tarragona. La primera sessió del cicle tindrà lloc el dimecres 25 d’octubre a les 18.30 h a la Sageta de Foc (C/ Sant Domènec 18, Tarragona).

Inici de les sessions

1 de novembre de 2023

Horaris

tot el dia

Itinerari d'activació: Activem-nos!

Descripció

Objectiu de l’Itinerari

L’itinerari orientat a joves d’entre 16 i 25 anys en situació de vulnerabilitat que no formin part del sistema educatiu i que tampoc s’hagin inserit en el món laboral . A partir de diverses experiències formatives breus es pretén descobrir motivacions i interessos professionals a les quals donar continuïtat en altres recursos del sistema formatiu amb el suport i acompanyament necessaris per garantir experiències d’èxit. Les formacions que s’oferiran en modalitat de “Tastets d’Oficis” són: soldadura i serralleria metàl·lica, fusteria, horta ecològica i cuina

L’objectiu final no és tant l’adquisició de competències tècniques sinó fomentar l’apoderament de les persones participants a partir de la descoberta d’interessos professionals i l’acompany ament necessari per desenvolupar los. La finalitat última és millorar lescompetències personals i motivacionals que permetin definir un pr ojecte formatiu i vital a curt termini.

Es tracta d’un itinerari que dona resposta a les demandes de de la Taula de Vulnerabilitats de l’Ateneu CoopCamp i és desenvolupat per una de les entitats participant , l’Escola de Suport Complementari i Acompanyament, L’ESCAC.


Perfil de les persones participants

 • 10 joves d’edats compreses entre 16 i 25 anys, en situació d’especial vulnerabilitat.
 • Coneixement de la llengua Catalana i Castellana.
 • Preferentment vinculades a les entitats de la Taula de Vulnerabilitats.


Derivació i selecció de participants

 • Les entitats interessades en derivar possibles persones candidates ho poden fer mitjançant el següent formulari d’inscripció: https://forms.gle/WYsjNB5V8E81AntD6
 • Un cop rebuda la sol·licitud, s’assignarà dia i hora per a l’entrevista personalitzada.
 • Quan les persones seleccionades rebin confirmació d’admissió, hauran de registrar-se a través de la pàgina web de CoopCamp per formalitzar la seva participació a l’itinerari.


Dates clau

 • Període de preinscripció: 04.09.2023 – 27.10.2023
 • Entrevistes de selecció: 30.10.2023 – 02.11.2023
 • Data màxima comunicació de persones admeses: 02.11.2023
 • Data d’inici: 03.11.2023
 • Data de finalització: 05.12.2023


Programa formatiu, calendari i franja horària

 • Sessions tècniques (ST): de 15:00h a 18:00h
 • Sessions de Seguiment i Orientació (SO): de 10:00h a 13:00h
 • Visites (V): a convenir en funció de la disponibilitat dels recursos.

Cada sessió tindrà una durada de 3 hores.


03.11.2023 Sessió 1 (SO) - Presentació de l’itinerari 

06.11.2023 Sessió 2 (ST) - Tastet d'ofici: Fusteria

07.11.2023 Sessió 3 (ST) - Tastet d'ofici: Fusteria Competència 

08.11.2023 Sessió 4 (V) - Visita recursos associats al tast 

13.11.2023 Sessió 5 (ST) - Tastet d'ofici: Soldadura 

14.11.2023 Sessió 6 (ST) - Tastet d'ofici: Soldadura 

15.11.2023 Sessió 7 (V) - Visita recursos associats al tast 

16.11.2023 Sessió 8 (SO) - Autoocupació i emprenedoria

20.11.2023 Sessió 9 (ST) - Tastet d'ofici: Agricultura

21.11.2023 Sessió 10 (ST) - Tastet d'ofici: Agricultura 

22.11.2023 Sessió 11 (V) - Visita recursos associats al tast 

23.11.2023 Sessió 12 (SO) - Recerca de feina

27.11.2023 Sessió 13 (ST) - Tastet d'ofici: Cuina

28.11.2023 Sessió 14 (ST) - Tastet d'ofici: Cuina 

29.11.2023 Sessió 15 (V) - Visita recursos associats al tast 

04.12.2023 Sessió 16 (SO) - Contrast d'interessos

05.12.2023 Sessió 17 (SO) - Cloenda 


Instal·lacions

 • Formació Tècnica de Soldadura, Fusteria i Horta Ecològica: instal·lacions de l ’ESCAC Pol Riu Clar, C/ Estany s/n nau 45).
 • Taller de cuina: Centre cívic de St. Pere i St. Pau
 • Sessions de Seguimen t i Orientació: Tarragona Impulsa


Equip formatiu

Les accions formatives de l’itinerari seran impartides per professionals de l’entorn de CoopCamp amb experiència contrastada en el camp de l’emprenedoria col·lectiva, en el marc de l’Economia Social i Solidària, així com en l’atenció a col·lectius amb situacions especials de vulne rabilitat pertanyents a l’Escola de Suport Comple mentari i Acompanyament L’ESCAC.
Inici de les sessions

3 de novembre de 2023

Horaris

A convenir

Itinerari de Consolidació: La governança a les cooperatives

Descripció

Ets una cooperativa o entitat de l'ESS i t’agradaria saber com millorar la governança interna de la teva entitat?  
Reserva’t aquestes dates a l’agenda!


Des de CoopCamp iniciem un Itinerari de Consolidació per tractar la Governança a les cooperatives. Així, al llarg de sis sessions navegarem sobre els diferents aspectes que ens ajudaran a millorar l'organització dels nos-tres equips i projectes: quins models organitzatius tenim, com podem estructurar la nostra organització i quins aspectes hem de tenir en compte a l’hora de fer-ho. Així mateix, també abordarem els diferents factors, visibles i invisibles, que poden tenir un impacte en les relacions que es donen en el marc de l’entitat i eines per a resoldre-ho.


Objectius generals:

 • Reflexionar al voltant de la governança interna de les cooperatives o entitats de l’ESS i les estructures de funcionament
 • Fer un breu recorregut teòric pels elements de governança i oferir sessions d’assessorament col·lectiu per a abordar casos concrets
 • Conèixer diferents elements i eines per a millorar la coordinació dels equips i projectes
 

Dates i horaris:

Les sessions tindran lloc els següents dimarts dels mesos de desembre de 2023 i gener de 2024, en l'horari de 12:00 a 14:00, en format online. 


05/12/2023 Sessió 1 - Introducció a la governança i models organitzatius
12/12/2023 Sessió 2 - Com ens organitzem a la cooperativa
19/12/2023 Sessió 3 - Sessió col·lectiva de suport mutu
09/01/2024 Sessió 4 - Les relacions internes i invisibles
16/01/2024 Sessió 5 - La gestió d’equips i de conflictes
23/01/2023 Sessió 6 - Sessió col·lectiva de suport mutu


Formació a càrrec d’Ariadna Mendieta Simó i Clara Giberga Fernández de Villarán, de l’Esberla.

L'Itinerari està dissenyat per a fer-lo complet. Si les sessions es comparteixen amb una altra persona de la cooperativa, en el moment de la inscripció cal comunicar-ho per correu a anna.rodriguez@coopcamp.cat.

Inici de les sessions

5 de desembre de 2023

Horaris

12:00-14:00