Des de CoopCamp disposem d’una oferta regular de formació en economia social i cooperativisme per a tots els públics, tant per a aquelles persones que tenen ganes d’apropar-se a l’economia social i solidària, com per a aquelles persones o col·lectius que estan pensant en constituir el seu propi projecte econòmic.

Oferta formativa

Taula de Vulnerabiliats

Inici de les sessions: 11 de març de 2022


Horaris: 12-13.30h


Convocatòries de la Taula de Vulnerabilitats de CoopCamp

Itinerari agroecològic: Sembrar el futur, sostenir el present: càpsules formatives per a la transició agroecològica

Inici de les sessions: 27 de maig de 2022


Horaris: Diversos horaris


Itinerari especialment adreçat a pagesia i projectes agroecològics que desenvolupen la seva feina tant al món rural com a l'urbà.

La formació consta de 6 píndoles distribuïdes en els mesos de maig, juny, setembre, octubre, novembre i desembre del 2022.

Les sessions es desenvoluparan en horari de tarda - vespre en format híbrid, algunes seran presencials i d'altres en línia.

Les temàtiques proposades són les següents:

  • Finançament
  • Enxarxament / articulació
  • Eines de gestió econòmica
  • Relleu agrari i accés a la terra
  • Dependència d'insums i autoproveïment
  • Consum agroecològic

 

Persones i números: com els fem compatibles? Formació per a incorporar eines de la sostenibilitat d'equips

Inici de les sessions: 15 de juny de 2022


Horaris: 10-13h


Sovint posar al centre les persones i els números en una cooperativa és un malson que compartim la majoria de les cooperatives. En aquesta formació coneixerem eines  per fer compatible la sostenibilitat econòmica amb la humana i de l’equip. Per fer-ho, connectarem amb la cooperativa Germinando de Madrid que ens compartirà la seva experiència i ens explicarà una eina que han ideat per donar resposta aquest repte. Després, aprofundirem en quins són els aspectes claus a tenir en compte per fer compatible la viabilitat econòmica amb la dimensió humana i us ajudarem a tenir debats necessaris per trobar respostes que us serveixin als vostres projectes en clau feminista.

La formació va dirigida a sòcies de cooperatives de treball i/o membres d’ iniciatives de l’ESS ja en funcionament.  Es pot participar de forma individual tot i que és recomanat apuntar-se com a cooperativa i compartir l’espai amb tot l’equip de treball que integra el projecte per tal d’aprofitar-ho al màxim. 

Formació Permanent per al professorat: Economia Social i Cooperativisme en el Marc de l'Educació Secundària

Inici de les sessions: 28 de juny de 2022


Horaris: 10h-12:30h o 17:00-19:30h


Curs per a introduir l'economia social i el cooperativisme a l'aula adreçat a:

· Docents d’educació secundària obligatòria vinculat a l’àrea d’emprenedoria.

· Orientadors/es d’ESO.

· Docents de Batxillerat vinculats a l’àrea d’Economia.

· Docents d’escoles d’adults.

· Docents d’Unitats d’Escolarització Compartida.

· Docents de CFGM i CFGS de les àrees de FOL i Administració i Finances.


Durada del curs: 30h (20h presencials+10h de treball)

§ Data d’inici: 28 de juny de 2022

§ Data final: 13 de juliol de 2022

§ Sessions: 8 sessions de 2,5 hores, els dimarts, dimecres i dijous

28, 29 i 30 de juny: TARDES - 17:00 - 19:30

5, 6, 7, 12 i 13 de juliol: MATINS - 10:00 - 12:30

 

CONTINGUTS

a) Bloc 1: Introducció a l’Economia Social, solidària i cooperativa

· Marc legal: Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya.

· Conceptualització.

· Principis.

· Economia social, solidària i cooperativa i cicle econòmic.

· Sectors, subsectors i volum.

· El mercat social: economia social, solidària i cooperativa enfront el capitalisme.

· Economia social, solidària i cooperativa, societat i canvi social.

 

b) Bloc 2: Educació pel desenvolupament

· Funció social de l’Economia Social i Solidària.

· L’economia social com eina per reduir les desigualtats socials.

· Comerç Just.

· Consum responsable.

· La banca ètica: finances solidàries.

· La moneda social.

 

c) Bloc 3: Cultura Cooperativa a l’aula

· L’aprenentatge cooperatiu: definició.

· Principis de l’aprenentatge cooperatiu.

· Aportacions al procés d’aprenentatge.

· Aprenentatge cooperatiu i atenció a la diversitat.

· Estratègies de treball a l’aula.

 

d) Bloc 4: Cooperativisme i cooperatives

· Marc ètic, principis i valors.

· Estructura d’una cooperativa: contrast amb el format d’empresa clàssic.

· Tipus de cooperatives.

· Cooperatives de 1r i 2n grau.

· Cooperatives especialment protegides.

· Òrgans de govern.

· Presa de decisions i gestió democràtica.

· El cooperativisme a Catalunya: situació actual.

 

e) Bloc 5: el procés de constitució d’una cooperativa

· La sol·licitud del nom.

· Els estatuts: models i redacció.

· L’assemblea constituent.

· El capital social.

· L’Escriptura pública i inscripció al registre de cooperatives.

· Altres gestions

· Punts d’informació i assessorament en la creació de cooperatives: ateneus cooperatius i altres projectes similars.


f) Bloc 6: Règim Jurídic, fiscal i comptable

· El cicle de gestió: planificació, organització i seguiment.

· Conceptes clau de la gestió comptable.

· Gestió pressupostària.

· Obligacions fiscals, laborals i registrals.

· Pla general comptable de les cooperatives.


g) Bloc 7: Les cooperatives d’alumnes

· Conceptualització: definició, interès educatiu i utilitat.

· Aportació a l’aprenentatge de l’alumnat.

· Fases de la creació:

§ Acta de constitució.

§ Fitxa de soci.

§ Sol·licitud d‘alta

§ Conveni Cooperativa-Escola

§ Continguts mínims estatutaris.

§ Materials de suport pel professorat.


AVALUACIÓ

Els indicadors d’avaluació en relació al professorat participant:

· Assistència: igual o superior al 80% de les hores presencials.

· Activitat pràctica en la que els participants hauran de realitzar una de les següents activitats:

§ Disseny unitat didàctica orientada a treballar l’economia social i cooperativa a l’aula.

§ Disseny d’una unitat didàctica orientada a la creació d’una cooperativa d’alumnes (no cal crear la cooperativa).

 

TESS: Tarragona Economia Social i Solidària

Inici de les sessions: 1 de juliol de 2022


Horaris: 10h - 13h


TESS: Tarragona Economia Social i Solidària

Itinerari formatiu d'11 sessions que organitzem amb l'Ajuntament de Tarragona. 

CoopCamp s'encarrega de les següents sessions:

4, 6, 8, 9, 10 i 11.