Des de CoopCamp disposem d’una oferta regular de formació en economia social i cooperativisme per a tots els públics, tant per a aquelles persones que tenen ganes d’apropar-se a l’economia social i solidària, com per a aquelles persones o col·lectius que estan pensant en constituir el seu propi projecte econòmic.

Oferta formativa

Taula de l'Administració Pública de CoopCamp

Inici de les sessions: 12 de maig de 2021


Horaris: 10h00 - 12h00


La Taula de l’Administració Pública de CoopCamp és un espai de trobada, treball i formació organitzat per l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona i dirigit a tots aquells ens públics del Camp que vulguin avançar en polítiques d’Economia Social i Solidària.

Està pensat per a personal tècnic i càrrecs electes de les Administracions Públiques locals i comarcals i té per l’objectiu oferir eines i exemples reals d’altres territoris.

Aquest 2021 s’organitza en 3 sessions al llarg de l’any, totes es faran en format on-line i tindrà una introducció teórica, descoberta d’exemples d’èxit, i finalment, un espai de dubtes i preguntes amb expertes en la matèria.

Cadascuna de les sessions durarà 2 hores.

Formació CONSOLIDEM-NOS : Generació d’escenaris per a la sostenibilitat econòmica col·lectiva & Comptabilitat Analítica per a la presa de decisions estratègiques

Inici de les sessions: 18 de maig de 2021


Horaris: 16-19


Generació d’escenaris per a la sostenibilitat econòmica col·lectiva & Comptabilitat Analítica per a la presa de decisions estratègiques.

En ambdós tallers es treballaran els continguts a través de la dinamització i un model participatiu. Les entitats participants obtindran eines per a la presa de decisions estratègiques cap a la sostenibilitat i especialment en el marc COVID19, que podran facilitar els processos interns de transformació en situacions complexes així com adaptar les nostres estratègies integrals a la situació de l’entorn.

Durada de cada taller: 6 hores, en jornades de 3 hores cadascuna.

Formadora: Esther Perelló i Piulats 

Titulada en administració d’empreses, postgraduada en comptabilitat i controlling per la Universitat Pompeu Fabra. Professora adjunta d’EADA i fundadora i CEO de Fasolà. Ha dirigit i dinamitzat mes de 800 projectes d’emprenedoria i ha desenvolupat projectes en diferents sectors a nivell nacional i internacional. Ha dirigit les estratègies de consolidació i d’expansió de diferents entitats en l’àmbit social. En aquests moment està pilotant el projecte de creació de plataformes col·laboratives intersectorials generadores d’impacte social, mediambiental i econòmic col·lectiu.

Itinerari Engeguem el nostre projecte cooperatiu! - 10a EDICIÓ - Juny 2021

Inici de les sessions: 1 de juny de 2021


Horaris: de 16.00 a 19.00h


Itinerari Engeguem 

Formació CONSOLIDEM-NOS: Incorporació de Sòcies a les Cooperatives - FCTC

Inici de les sessions: 1 de juliol de 2021


Horaris: 16:00-19:00


Objecte del projecte formatiu

Acció formativa sol·licitada per l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona per oferir-la a persones de cooperatives del territori per explicar com fer el procés d’incorporació de treballadores a sòcies a la cooperativa

Objectius

o Formació en la incorporació de noves persones sòcies a la cooperativa.

o Millorar l’empleabilitat de les persones de la cooperativa.

Continguts

1. La selecció del personal: Com definir un lloc de treball Com seleccionar personal Com definir els rols dins de l'empresa Les competències cooperativistes.

2. La llei de cooperatives: aspectes legals: Les persones sòcies Drets i deures Tipus de socis i sòcies.

3. Com incorporar persones sòcies: El Pla d'incorporació societària Models d'incorporació Els itineraris de les incorporacions a soci/a.

Metodologia

La impartició de les sessions s’enfocarà des de la perspectiva de l’aprenentatge col·lectiu i del desenvolupament competencial. Per fer-ho, els continguts teòrics s’abordaran a partir de les experiències dels participants, tenint cura de fomentar un entorn col·laboratiu en el què l’intercanvi d’experiències enriqueixi l’aportació teòrica del docent.

Aquesta metodologia que s’ha mostrat vàlida amb independència dels continguts impartits, té els trets definitoris següents:

– Activa. Fomenta en l’alumne una actitud proactiva que afavoreix la interacció amb la resta de participants i amb el docent.

– Dinàmica. Desenvolupada en base a estratègies.

– Flexible. S’adapta a les característiques dels participant i dels continguts.

– Participativa. Afavoreix la participació, la generació d’idees i la diversitat d’enfocaments.

– Vivencial. Connecta els coneixements a transmetre amb experiències viscudes.

– Inductiva. Arriba als continguts sistematitzant dinàmiques i experiències.

Aquesta orientació metodològica facilita en gran manera el trànsit a l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits ja que redueix la distància entre el saber i el saber fer.

Duració: 3h

Associació o cooperativa? Introducció a l'ESS

Inici de les sessions: 7 de juliol de 2021


Horaris: 18h30 - 20h00


Participes d'una associació amb activitat econòmica? Creus que la teva associació pot ser un projecte laboral? Ja genereu llocs de treball i vols conèixer possibles fórmules per gestionar-ho millor?

Apropa't a conèixer com l’Economia Social i Solidària et pot ajudar i a descobrir les diferències entre associació i cooperativa per saber que s'adequa millor al teu projecte!

Formació CONSOLIDEM-NOS : Governança, participació i gestió democràtica

Inici de les sessions: 14 de setembre de 2021


Horaris: 16:00-20:00


Governança, participació i gestió democràtica

Quan parlem de ESS cal parlar de democràcia i de participació. Com podem portar a la pràctica aquests conceptes? Com a trets distintius de la ESS, la democràcia i la participació necessiten un marc de funcionament clar, que permeti que les persones que formen les nostres entitats puguin participar efectivament. A partir de la concreció d’òrgans de governs i la definició d’espais i estructures per poder portar ho a terme, podrem generar models de governaça que ens permetran avançar i construir entitats més fortes i cohesionades, amb una base social sòlida i una vida societària sana.

1.1 Com millorar la participació a les nostres entitats?

Elements a treballar:

 Eines i idees per a conèixer millor el funcionament democràtic del nostre projecte

 Com podem analitzar els diversos àmbits i problemàtiques vinculades a la participació

 Com repensar possibles solucions o accions per a anar treballant en la nostra realitat Què volem aconseguir?

 Conèixer eines per millorar la participació a les nostres entitats

Durada del curs 8 hores Dues sessions de 4 hores cada una

1.2 Estem ben organitzats? Governança

Elements a treballar:

 Reconnectar amb la missió i visió de la nostra entitat

 Identificar reptes de gestió col·lectiva

 Estructura tècnica de les entitats

 Com elaborar un mapa d’Òrgans i espais de relació que ens permetran donar resposta als reptes col·lectius

Què volem aconseguir?

 Captar quins espais necessitem crear per governar nos donant resposta als reptes col·lectius

Durada del curs 12 hores Tres sessions de 4 hores cada una


DURADA TOTAL: 5 sessions de 4 hores. Total: 20h

Imparteix: Cooperativa Ensó