CoopCamp

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Taller "la cooperativa, una eina pel meu projecte d'emprenedoria"

Descripció

Formació per difondre el model cooperatiu a projectes d'emprenedoria acompanyats per URV Empèn i  altres projectes interessats en el model cooperatiu i l'economia social i solidària.

CoopCamp i URV Emprèn ja fa un temps que col·laborem en la difusió del cooperativisme i l'atenció de projectes d'emprenedoria, en aquesta ocasió us oferim conjuntament un taller per descobrir el funcionament d'una cooperativa i a la veada descobrir quins aspectes de l'economia social i solidària podeu incorporar als vostres projectes. 

La formació consistirà en l'explicació del funcionament societari (què és un coopertiva i com està regulada), el funcionament organitzatiu d'una cooperativa (la govenança democràtica de les cooperatives), el procés de constitució d'una cooperativa i  la valoració dels projectes assistents al taller des d'una perspectiva d'economia social i solidària.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Taller "La cooperativa, una eina pel meu projecte d'emprenedoria" (URV Emprèn)

Sessió conclosa

4 de febrer de 2022

11:00 - 13:00 H

Lloc

ON LINE

Descripció

Formació per difondre el model cooperatiu a projectes d'emprenedoria acompanyats per URV Empèn i  altres projectes interessats en el model cooperatiu i l'economia social i solidària.

CoopCamp i URV Emprèn ja fa un temps que col·laborem en la difusió del cooperativisme i l'atenció de projectes d'emprenedoria, en aquesta ocasió us oferim conjuntament un taller per descobrir el funcionament d'una cooperativa i a la veada descobrir quins aspectes de l'economia social i solidària podeu incorporar als vostres projectes. 

La formació consistirà en l'explicació del funcionament societari (què és un coopertiva i com està regulada), el funcionament organitzatiu d'una cooperativa (la govenança democràtica de les cooperatives), el procés de constitució d'una cooperativa i  la valoració dels projectes assistents al taller des d'una perspectiva d'economia social i solidària.