CoopCamp

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Programa d’Incubació Estratègica de l’Emprenedoria. Reus

Descripció

Programa d’Incubació Estratègica de l’Emprenedoria

Emprenedoria en clau d’Economia Social i Solidària

 

Objectius:

·         Seleccionar aquells projectes d’emprenedoria estratègics per Reus i la seva àrea d’influència, per tal de dotar-los d’un acompanyament expert i de recursos per a la incubació de les propostes.

·         Fomentar el cooperativisme i l’economia social i solidària com a eines d’una emprenedoria arrelada a la ciutat, compromesa amb una economia justa i sostenible i conscient dels reptes ecològics que vivim.

 

Descripció:

L’Ajuntament de Reus i CoopCamp (Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona) creen un programa nou d’impuls d’iniciatives econòmiques i empreses que vulguin crear-se en el marc del cooperativisme i l’economia social i solidària.

Se seleccionaran 10 projectes de la ciutat (i la seva zona d’influència) que rebran un programa intensiu de formació i assessorament expert de 25 hores de durada durant el mes de novembre.

Al final de l’itinerari formatiu, de totes les iniciatives participants s’escolliran els 3 projectes d’emprenedoria més sòlids i estratègics que tindran la oportunitat d’incorporar-se al programa complert d’incubació de projectes durant un any.

 

 

Programa intensiu de formació i assessorament en emprenedoria, cooperativisme i economia social i solidària

 

Inscripcions: Del 19 al 28 d’octubre estarà obert el període d’inscripció al programa i es farà la selecció dels 10 projectes que rebran la formació i assessorament de 25 hores durant el mes de novembre

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Inscripció de Projectes d'Emprenedoria per al Programa d'Incubació Estratègica de l'Economia Social i Solidària

Sessió conclosa

28 de octubre de 2022

9:00 - 15:00 H

Lloc

Ajuntament de reus

Descripció

Programa d’Incubació Estratègica de l’Emprenedoria

Emprenedoria en clau d’Economia Social i Solidària

 

Inscripcions: Del 19 al 28 d’octubre estarà obert el període d’inscripció al programa i el divendres 28 es farà la selecció dels 10 projectes que rebran la formació i assessorament de 25 hores durant el mes de novembre


 

Objectius:

·         Seleccionar aquells projectes d’emprenedoria estratègics per Reus i la seva àrea d’influència, per tal de dotar-los d’un acompanyament expert i de recursos per a la incubació de les propostes.

·         Fomentar el cooperativisme i l’economia social i solidària com a eines d’una emprenedoria arrelada a la ciutat, compromesa amb una economia justa i sostenible i conscient dels reptes ecològics que vivim.

 

Descripció:

L’Ajuntament de Reus i CoopCamp (Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona) creen un programa nou d’impuls d’iniciatives econòmiques i empreses que vulguin crear-se en el marc del cooperativisme i l’economia social i solidària.

Se seleccionaran 10 projectes de la ciutat (i la seva zona d’influència) que rebran un programa intensiu de formació i assessorament expert de 25 hores de durada durant el mes de novembre.

Al final de l’itinerari formatiu, de totes les iniciatives participants s’escolliran els 3 projectes d’emprenedoria més sòlids i estratègics que tindran la oportunitat d’incorporar-se al programa complert d’incubació de projectes durant un any.

 

 

Calendari de sessions:

 

Dijous 3/11/22: Presentació del Programa als 10 projectes seleccionats. Introducció a l’Economia Social i Solidària i al cooperativisme, a càrrec del Servei d’Emprenedoria de l’Ajuntament de Reus i CoopCamp

Dimarts 8/11/22: Com connectar amb el teu projecte d’emprenedoria. Definició del model d’empresa d’acord amb els principis i valors de cada persona emprenedora, a càrrec de Magda Barceló, consultora, facilitadora i coach

Dimecres 9/11/22: La teva eficàcia personal: autolideratge efectiu i afectiu. Competències de la persona emprenedora, a càrrec de Xavier Plana, consultor, formador i coach, especialitzat en organitzacions.

Dijous 10/11/22: De la idea a l’emprenedoria real: l’estratègia d’empresa. Definició i posada en marxa del Pla de Treball, a càrrec de David Martínez, consultor i formador especialitzat en creació d’empreses.

Dimarts 15/11/22: L’Estudi de mercat. Eines d’anàlisi de la clientela i el mercat, Amanda Figueras, investigadora de mercats i analista de dades.

Dimecres 16/11/22: Com fer un pla de viabilitat econòmica. Elaborar un pla economicofinancer útil, fàcil d’interpretar i adaptar, a càrrec de Jordi Escoda de Coopcamp

Dijous 17/11/22: Eines comercials per vendre amb valors. Pla de màrqueting i pla de vendes, a càrrec d’Amanda Pérez de CoopCamp

Dimarts 22/11/22:  Estratègia per a una comunicació transformadora. Eines i reflexions per construir un relat comercial des de l’economia social i solidària, a càrrec de Núria Loras de CoopCamp

Dimecres 23/11/22: Com funciona una cooperativa i fórmules jurídiques de l’economia social i solidària. Característiques societàries, fiscals i laborals, a càrrec de Mario González, de CoopCamp

Dijous 24/11/22: L’ecosistema cooperatiu i la xarxa d’economia social i solidària de Reus. La intercooperació com a estratègia d’enfortiment dels nostres projectes, a càrrec de Gerard Nogués, de CoopCamp

Dilluns 12/12/22: Presentació final del projecte i selecció dels 3 projectes que accediran la programa d’incubació durant un any.

 

Cada sessió tindrà una durada de 2,5 hores

L’horari de les sessions serà de 16.00h a 18.300h de la tarda

Lloc: Redessa Viver 

Sessió 1

6a sessió. Programa d’Incubació Estratègica de l’Emprenedoria. Reus.

Sessió conclosa

16 de novembre de 2022

16:00 - 18:30 H

Lloc

REDESSA

Descripció

Dimecres 16/11/22: Com fer un pla de viabilitat econòmica. Elaborar un pla economicofinancer útil, fàcil d’interpretar i adaptar, a càrrec de Jordi Escoda de Coopcamp

Sessió 1

7a sessió. Programa d’Incubació Estratègica de l’Emprenedoria. Reus.

Sessió conclosa

17 de novembre de 2022

16:00 - 18:00 H

Lloc

REDESSA

Descripció

Dijous 17/11/22: Eines comercials per vendre amb valors. Pla de màrqueting i pla de vendes, a càrrec d’Amanda Pérez de CoopCamp

Sessió 1

8a sessió. Programa d’Incubació Estratègica de l’Emprenedoria. Reus.

Sessió conclosa

22 de novembre de 2022

16:00 - 18:30 H

Lloc

REDESSA

Descripció

Dimarts 22/11/22:  Estratègia per a una comunicació transformadora. Eines i reflexions per construir un relat comercial des de l’economia social i solidària, a càrrec de El Far Cooperatiu de CoopCamp

Sessió 1

9a sessió. Programa d’Incubació Estratègica de l’Emprenedoria. Reus.

Sessió conclosa

23 de novembre de 2022

16:00 - 18:30 H

Lloc

REDESSA

Descripció

Dimecres 23/11/22: Com funciona una cooperativa i fórmules jurídiques de l’economia social i solidària. Característiques societàries, fiscals i laborals, a càrrec de Mario González, de CoopCamp

Sessió 1

10a sessió. Programa d’Incubació Estratègica de l’Emprenedoria. Reus.

Sessió conclosa

24 de novembre de 2022

16:00 - 18:30 H

Lloc

REDESSA

Descripció

Dijous 24/11/22: L’ecosistema cooperatiu i la xarxa d’economia social i solidària de Reus. La intercooperació com a estratègia d’enfortiment dels nostres projectes, a càrrec de Gerard Nogués, de CoopCamp

Sessió 1

Sessió Final_ Programa d'Incubació_Presentació i elecció de projectes

Sessió conclosa

12 de desembre de 2022

16:00 - 18:30 H

Lloc

REDESSA

Descripció

 ·         Els 8 projectes que han assistit regularment a l’itinerari formatiu del mes de novembre, estan convocats el 12/12/22 a les 16.00h. a Redessa Viver per fer l’exposició final del seu projecte d’Emprenedoria en clau d’Economia Social i Solidària, davant d’un jurat format per:

·         Carles Prats, Regidor d’Empresa i ocupació

·         Nerea Azuara, tècnica de la regidoria d’Empresa i Ocupació

·         David Martínez, formador de l’itinerari

·         Míriam Loaiza, tècnica de CoopCamp

·         Gerard Nogués, tècnic de CoopCamp

 

·         Els 8 projectes participants hauran de preparar:

A) Una presentació oral de 5 minuts de durada (acompanyada d’una presentació projectada, si ho considereu convenient). La presentació oral haurà de respondre les següents preguntes sobre la descripció del projecte:

·         Quins productes i serveis pretén oferir el vostre projecte?

·         Quines propostes de valor té el vostre projecte i quins elements diferenciadors té?

·         Quins criteris de l’Economia Social i Solidària incorporeu en el projecte i com els apliqueu?

B) Una breu memòria del projecte per escrit (màxim 3 fulls), que inclogui els següents apartats:

·         Definició de productes i/o serveis

·         Propostes de valor i elements diferenciadors

·         Estratègies de sostenibilitat econòmica del projecte

·         Valor estratègic per a la ciutat de Reus i/o la seva àrea d’influència

·         Dimensió col·lectiva del projecte

·         Incorporació de criteris de l’economia social i solidària en el projecte

·         Fase de materialització en què es troba el projecte

Aquesta memòria haurà de ser enviada prèviament per correu-e als  organitzadors de l’itinerari, amb data límit el dimecres 7 de desembre:

nazuara@reus.cat

gerard.nogues@coopcamp.cat

 

 

El resultat de la selecció dels 3 projectes d’emprenedoria es donarà a conèixer el mateix dia 12 de desembre de 2022, al finalitzar la sessió.