CoopCamp

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Itinerari formatiu i segell “Aquí assessorem l’Economia Social”

Descripció

L’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona, conjuntament amb altres Ateneus Cooperatius, presenta la segona edició de l’Itinerari Formatiu “Aquí assessorem l’Economia Social” per a professionals de gestories, assessories, consultories i notaries, que es durà a terme en 5 sessions del 20 de setembre a l'1 d'octubre.

Les sessions formatives constaran d'una introducció al cooperativisme i de sessions sobre el règim laboral, societari, comptable i fiscal, a més d'una sessió sobre finançament i recursos econòmics.

Per l'obtenció del segell "Aquí assessorem l'Economia Social" les gestories hauran de participar a les 5 sessions.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

ITINERARI FORMATIU AQUÍ ASSESSOREM L'ES - Sessió 0. Introducció

Sessió conclosa

20 de setembre de 2022

15:30 - 17:30 H

Lloc

ON LINE

Descripció

 • Introducció al model de negoci cooperatiu
 • Comparativa entre diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa
 • Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d'iniciativa social
 • Procés de constitució

Sessió 2

ITINERARI FORMATIU AQUÍ ASSESSOREM L'ES - Sessió 1. Règim laboral i societari

Sessió conclosa

22 de setembre de 2022

15:30 - 18:30 H

Lloc

ON LINE

Descripció

 • Règim laboral de socis, tipus de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes)
 • Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació
 • Règim de cotització seguretat social
 • Reglament de règim intern
 • Capitalització de l'atur

Sessió 3

ITINERARI FORMATIU AQUÍ ASSESSOREM L'ES - Sessió 2. Règim econòmic i comptable

Sessió conclosa

27 de setembre de 2022

15:30 - 18:30 H

Lloc

ON LINE

Descripció

 • Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres
 • Pla General Comptable de cooperatives
 • Capital social
  Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)
 • Fons de reserva i FEPC: usos i destins
 • Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues

Sessió 4

ITINERARI FORMATIU AQUÍ ASSESSOREM L'ES - Sessió 3. Règim fiscal

Sessió conclosa

29 de setembre de 2022

15:30 - 18:30 H

Lloc

ON LINE

Descripció

 • Règim fiscal de les cooperatives
 • Cooperatives protegides i especialment protegides
 • Pèrdua de la protecció fiscal
 • Beneficis fiscals de les cooperatives
 • Regles de valoració de les operacions cooperativitzades
 • Impost de societats
 • Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu
 • Aplicació del resultat econòmic
 • Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació

Sessió 5

ITINERARI FORMATIU AQUÍ ASSESSOREM L'ES - Sessió 4. Finançament i recursos econòmics

Sessió conclosa

4 de octubre de 2022

15:30 - 18:30 H

Lloc

ON LINE

Descripció

 • Finançament propi i aliè
 • Subvencions específiques de cooperatives (incorporació de sòcies, Projectes Singulars)