Itinerari formatiu d'especialització GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ DE COOPERATIVES PER A PROFESSIONALS DE GESTORIES, ASSESSORIES I CONSULTORIES


Activitats en aquesta formació:

SESSIÓ 1: PRINCIPALS AVANTATGES DE LES COOPERATIVES

Data: 16 de setembre de 2020

Horari: de 16:00 a 19:30

Lloc: Mas Carandell

Descripció:

Sessió inicial de l'itinerari per a prescriptores en la que es presenta l'opció cooperativa, el seu funcionament i es compara amb d'altres fórmules societàries. 

SESSIÓ 2: RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL

Data: 17 de setembre de 2020

Horari: de 16:00 a 19:30

Lloc: Mas Carandell

Descripció:

En aquesta sessió s'explica el règim econòmic i fiscal de l’empresa cooperativa:

·         Els tres nivells de protecció fiscal

·         L’aplicació de resultats: els resultats cooperatius i extra-cooperatius

·         L'impost de societats

·         I les possibles exempcions d'IVA

Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació

SESSIÓ 3: RÈGIM LABORAL

Data: 22 de setembre de 2020

Horari: de 16:00 a 19:30

Lloc: Mas Carandell

Descripció:

Sessió en la que es presenta el règim laboral de les cooperatives:

- Règim laboral de socis (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes

- Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació

- Règim de cotització


SESSIÓ 4: FINANÇAMENT DE LES COOPERATIVES

Data: 29 de setembre de 2020

Horari: de 16:00 a 19:30

Lloc: Mas Carandell

Descripció:

Sessió en la que es presentaran les diferents vies de finançament de les cooperatives: 

- Subvencions i bonificacions per cooperatives

- Finançament propi

- Finançament aliè: Què són les finances ètiques?

- Entitats i eines de finançament cooperatiu


SESSIÓ 5: TRANSFORMACIÓ, FUSIÓ, ESCISSIÓ I LIQUIDACIÓ

Data: 6 de octubre de 2020

Horari: de 16:00 a 18:30

Lloc: ON LINE

Descripció:

Sessió en la que es tractaran algunes especificitats de les cooperatives: 

- Problemàtiques relacionades amb fusions i dissolucions

- Possibles transformacions en altre tipus de societats

- Fons no repartibles

- Liquidació