Itinerari Engeguem el nsotre projecte cooperatiu (IE8)


Activitats en aquesta formació:

Sessió 1: Estratègia per a projectes de l’ESS

Data: 17 de novembre de 2020

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: ON LINE

Descripció:

treball sobre la definició del projecte, l'equip i l'estratègia per a projectes de l’ESS.

Sessió 2: Pla de viabilitat i comptabilitat analítica

Data: 19 de novembre de 2020

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: ON LINE

Descripció:

Elaoració del pla de viabilitat i adquisició dels elements bàscis per a fer una comptabilitat analítica.

Sessió 3: Constituir una cooperativa: règim jurídic, estatuts i reglament de règim intern.

Data: 25 de novembre de 2020

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: ON LINE

Descripció:

Introducció als elements jurídics bàsics en una cooperativa que composen el seu règim jurídic, els estatuts i el reglament de règim intern,

Formadora: Marina Berga (Col·lectiu Ronda)

Sessió 4: Ser cooperativa: introducció, règim laboral i règim fiscal

Data: 1 de desembre de 2020

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: ON LINE

Descripció:

OBJECTIU GENERAL

L'objectiu general del curs és donar les eines necessàries per tal de construir un pla d’empresa que permeti el llançament de projectes dins de l'economia cooperativa, social i solidària, així com a aquelles entitats que desitgin incorporar aquests valors als seus projectes.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

· Definir el procés de construcció d’un Pla d’empresa més adient per a cadascuna de les entitats i els seus projectes i/o activitats

· Facilitar estratègies, processos i eines específiques pel projecte de forma coherent amb els valors de l’economia social i solidària

· Definir les variables crítiques i els objectius a assolir

· Enfortir l’entitat per a la gestió dels projectes, on les persones en són la base fonamental.

· Adaptar el projecte a la situació de crisi econòmica que els projectes hauran de sortejar quan iniciïn la seva activitat