Itinerari Engeguem el nostre projecte cooperatiu! ON LINE


Activitats en aquesta formació:

Bloc 1 Definició del projecte (PART 1)

Data: 25 de maig de 2020

Horari: de 10:00 a 18:30

Lloc: ON LINE

Descripció:

SESSIÓ DEL MATÍ 10.00-12.00

SESSIÓ DE LA TARDA 16.30-12

 • El centre del projecte: idea i equip
 • Construcció i estratègia de l'activitat


  La formació serà impartida per Esther Perelló de la cooperativa Fasolà

  La foramció serà impartida a través de la plataforma Zoom

Bloc 1 Definició del projecte (PART 2)

Data: 26 de maig de 2020

Horari: de 10:00 a 18:30

Lloc: ON LINE

Descripció:

SESSIÓ MATÍ 10.00 - 12.00

SESSIÓ TARDA 16.30 - 18.30


 • L'economia: pla de gestió i viabilitat del projecte

 • Comunicació i creativitat com a eines d'innovació


  La sessió serà impartida per la formadora Esther Perelló de la cooperativa Fasolà

  La sessió serà impartida a través de la plataforma Zoom

Bloc 2 Règim fiscal i laboral de les cooperatives

Data: 28 de maig de 2020

Horari: de 10:00 a 12:30

Lloc: ON LINE

Descripció:

Sessió matí 10.00 - 12.30

Ser cooperativa: introducció, règim laboral i règim fiscal


La sessió serà impartida per Ernest García de la coopertiva Col·lectiu Ronda

La sessió serà impartida a través de la plataforma Zoom 

Bloc 3 Estatuts

Data: 28 de maig de 2020

Horari: de 16:30 a 19:00

Lloc: ON LINE

Descripció:

Sessió tarda 16.30 - 19.00

Constituir una cooperativa: règim jurídic, estatuts i règim intern


La sessió serà impartida per Marina Berga de la cooperativa Col·lectiu Ronda

La sessió serà impartida a través de la plataforma Zooom