CoopCamp

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Itinerari Engeguem el nostre projecte cooperatiu! - IE12a EDICIÓ - Juny/Juliol 2023

Descripció

Itinerari de formació i acompanyament col·lectiu per a la generació de projectes col·lectius d'economia social i solidària.


Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

IE12a EDICIÓ - Itinerari Engeguem el nostre projecte cooperatiu!

Sessió conclosa

27 de juny de 2023

16:00 - 19:00 H

Lloc

Valls Genera

Descripció


Itinerari formatiu i d’acompanyament col·lectiu per a generar projectes d’Economia Social i Solidària:

-Facilitarem eines per aterrar una idea i començar a construir un model de negoci viable.

-Conèixerem el món de l’ESS i la perspectiva de les economies transformadores així com l’Ateneu ho impulsa al territori.

-Descobrirem les diferents formes jurídiques de l’ESS i quines avantatges tenen vers l’SL. 


Contingut:

27/06/23 – Introducció a l’ESS i concreció del model de negoci (16h-19h)

- Introducció a l’Economia Social i Solidària (valors ESS + associació vs coope)

- Presentació de l’Ateneu i dels espais d’intercooperació generats al territori.

- Presentació de les diferents idees de negoci de les participants i dinàmica d’aterratge i concreció.


04/07/23 – Sostenibilitat d’equips i enfocament feminista (16h-19h)

- Introducció a l'aplicació de la mirada feminista sobre l'economia en els projectes cooperatius.

- Pautes per incorporar la sostenibilitat dels equips i les cures en els nostres equips.

- Pautes per integrar-ho en els documents de funcionament.

 

11/07/23 – Com fer un pla de viabilitat (16h-19h)

- El pla d’inversions.

- Identificació de les despeses fixes i variables.

- Elaboració del pla de finançament.

- El càlcul del preu-hora.

- Projecció del punt d’equilibri.

- La construcció del pla de Viabilitat.

- Distinció entre la comptabilitat i la tresoreria.

- El Pla de tresoreria.

 

18/07/23  – Estatuts i procés de constitució + resolució de dubtes (16:30h-18:30h)

- Passes per la constitució d’una cooperativa.

- Estatuts com a document de referència. Per què són importants i aspectes claus a tenir en compte a l’hora de redactar-los.

- Conversa i resolució de dubtes de caire laboral, fiscal o de gestió de la cooperativa.