CoopCamp

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Itinerari Engeguem el nostre projecte cooperatiu! - IE11a EDICIÓ - Març 2022

Descripció

Itinerari de formació i acompanyament col·lectiu per a la generació de projectes col·lectius d'economia social i solidària.Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

IE11 Sessió 1: Introducció a l’ESS i concreció del model de negoci

Sessió conclosa

10 de març de 2022

16:00 - 20:00 H

Lloc

Valls Genera

Descripció

 • Introducció a l’Economia Social i Solidària (valors ESS i diferència entre associació i cooperativa)
 • Presentació de l’Ateneu i dels espais d’intercooperació generats al territori.
 • Presentació de les diferents idees de negoci de les participants i dinàmica d’aterratge i concreció.

Sessió 1

IE11 Sessió 3: Com fer un pla de viabilitat

Sessió conclosa

24 de març de 2022

16:00 - 19:00 H

Lloc

Valls Genera

Descripció

 • El pla d’inversions.
 • Identificació de les despeses fixes i variables.
 • Elaboració del pla de finançament.
 • El càlcul del preu-hora.
 • Projecció del punt d’equilibri.
 • La construcció del pla de Viabilitat.
 • Distinció entre la comptabilitat i la tresoreria.
 • El Pla de tresoreria.

Sessió 1

IE11 Sessió 4: Estatuts i procés de constitució

Sessió conclosa

31 de març de 2022

16:00 - 20:00 H

Lloc

Valls Genera

Descripció

 • Passes per a la constitució d'una cooperativa.
 • Estatus i Reglament de Règim Intern com a documents de referència. 
 • Conversa i resolució de dubtes de caire laboral, fiscal o de gestió de la cooperativa.

Sessió 1

IE11 Sessió 2: Perspectiva feminista i estratègies de cures al centre del projecte cooperatiu

Sessió conclosa

7 de abril de 2022

16:00 - 20:00 H

Lloc

Valls Genera

Descripció

 • Introducció a l'aplicació de la mirada feminista sobre l'economia en els projectes cooperatius. 
 • Pautes per incorporar la sostenibilitat dels equips i les cures en els nostres equips.

 • Pautes per integrar-ho en els documents de funcionament.