Itinerari Engeguem el nostre projecte cooperatiu! - IE11a EDICIÓ - Març 2022


Activitats en aquesta formació:

IE11 Sessió 1: Introducció a l’ESS i concreció del model de negoci

Data: 10 de març de 2022

Horari: de 16:00 a 20:00

Lloc: Valls Genera

Descripció:

 • Introducció a l’Economia Social i Solidària (valors ESS i diferència entre associació i cooperativa)
 • Presentació de l’Ateneu i dels espais d’intercooperació generats al territori.
 • Presentació de les diferents idees de negoci de les participants i dinàmica d’aterratge i concreció.

SUSPESA - IE11 Sessió 2: Perspectiva feminista i estratègies de cures al centre del projecte cooperatiu

Data: 17 de març de 2022

Horari: de 16:00 a 20:00

Lloc: Valls Genera

Descripció:

 • Introducció a l'aplicació de la mirada feminista sobre l'economia en els projectes cooperatius. 
 • Pautes per incorporar la sostenibilitat dels equips i les cures en els nostres equips.

 • Pautes per integrar-ho en els documents de funcionament.

IE11 Sessió 3: Com fer un pla de viabilitat

Data: 24 de març de 2022

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Valls Genera

Descripció:

 • El pla d’inversions.
 • Identificació de les despeses fixes i variables.
 • Elaboració del pla de finançament.
 • El càlcul del preu-hora.
 • Projecció del punt d’equilibri.
 • La construcció del pla de Viabilitat.
 • Distinció entre la comptabilitat i la tresoreria.
 • El Pla de tresoreria.

IE11 Sessió 4: Estatuts i procés de constitució

Data: 31 de març de 2022

Horari: de 16:00 a 20:00

Lloc: Valls Genera

Descripció:

 • Passes per a la constitució d'una cooperativa.
 • Estatus i Reglament de Règim Intern com a documents de referència. 
 • Conversa i resolució de dubtes de caire laboral, fiscal o de gestió de la cooperativa.

IE11 Sessió 2: Perspectiva feminista i estratègies de cures al centre del projecte cooperatiu

Data: 7 de abril de 2022

Horari: de 16:00 a 20:00

Lloc: Valls Genera

Descripció:

 • Introducció a l'aplicació de la mirada feminista sobre l'economia en els projectes cooperatius. 
 • Pautes per incorporar la sostenibilitat dels equips i les cures en els nostres equips.

 • Pautes per integrar-ho en els documents de funcionament.