CoopCamp

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Formació CONSOLIDEM-NOS. Taller “La gestió de la cooperativa: una feina compartida amb la gestoria (que necessitem saber i entendre què fa!)”

Descripció

1. Gestió administrativa
- Qui fa les obligacions registrals (estatuts, canvis Consell Rector, comptes anuals, llibres socis)
- Les obligacions de la llei transparència
- Les obligacions de la llei de  protecció de dades
- L'assegurança de Responsabilitat Civil obligatòria

2. Gestió laboral
- Entendre les nòmines que fa la gestoria
- Entendre el cost de la Seguretat Social
- L'obligació del pla de riscos laborals

3. Gestió econòmica
- Planificació econòmica: el pressupost (+analítica preu/hora) i el pla de tresoreria
- Emetre i rebre factures + gestió impostos: IRPF, IVA, 347
- Entendre i fer seguiment de la comptabilitat que fa la gestoria (balanç situació, Pèrdues i Guanys, majors de seguiment) 
- Revisar i presentar els Comptes anuals  (+ Impost Societats) que fa la gestoria

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Formació Consolidem-nos. Taller “La gestió de la cooperativa: una feina compartida amb la gestoria (que necessitem saber i entendre què fa!)” (2022-03-02)

Més informació

Sessió conclosa

2 de març de 2022

10:00 - 12:00 H

Lloc

ON LINE

Descripció

1. Gestió administrativa
- Qui fa les obligacions registrals (estatuts, canvis Consell Rector, comptes anuals, llibres socis)
- Les obligacions de la llei transparència
- Les obligacions de la llei de  protecció de dades
- L'assegurança de Responsabilitat Civil obligatòria

2. Gestió laboral
- Entendre les nòmines que fa la gestoria
- Entendre el cost de la Seguretat Social
- L'obligació del pla de riscos laborals

3. Gestió econòmica
- Planificació econòmica: el pressupost (+analítica preu/hora) i el pla de tresoreria
- Emetre i rebre factures + gestió impostos: IRPF, IVA, 347
- Entendre i fer seguiment de la comptabilitat que fa la gestoria (balanç situació, Pèrdues i Guanys, majors de seguiment) 
- Revisar i presentar els Comptes anuals  (+ Impost Societats) que fa la gestoria