CoopCamp

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Formació CONSOLIDEM-NOS: La importància de la Documentació Social - FCTC

Descripció

Objecte del projecte formatiu

Acció formativa sol·licitada per l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona per oferir-la a persones de cooperatives del territori per donar a conèixer la documentació necessària per una bona gestió de la cooperativa.

Objectius

o Conèixer la documentació social que cal tenir a la cooperativa.

o Entendre la importància de tenir correctament la documentació social de la cooperativa.

o Visualitzar el circuit de producció i processament dels acords socials

o Aprendre a emplenar i presentar la diversa documentació.

Continguts

1. Llibres obligatoris: Socis, Actes, Comptables

2. Què han de contenir els diferents llibres?

3. Com es legalitzen?

4. Com funciona el circuit de reunions i producció d’acords en una cooperativa:

- Qui i Com es redacten les convocatòries?

- Com es redacta una acta?

- Qui les ha de firmar, com i quan?

- Com es processen els acords?

5. Els comptes anuals: Què contenen? Qui els ha de signar?

Metodologia

La impartició de les sessions s’enfocarà des de la perspectiva de l’aprenentatge col·lectiu i del desenvolupament competencial. Per fer-ho, els continguts teòrics s’abordaran a partir de les experiències dels participants, tenint cura de fomentar un entorn col·laboratiu en el què l’intercanvi d’experiències enriqueixi l’aportació teòrica del docent.

Aquesta metodologia que s’ha mostrat vàlida amb independència dels continguts impartits, té els trets definitoris següents:

– Activa. Fomenta en l’alumne una actitud proactiva que afavoreix la interacció amb la resta de participants i amb el docent.

– Dinàmica. Desenvolupada en base a estratègies.

– Flexible. S’adapta a les característiques dels participant i dels continguts.

– Participativa. Afavoreix la participació, la generació d’idees i la diversitat d’enfocaments.

– Vivencial. Connecta els coneixements a transmetre amb experiències viscudes.

– Inductiva. Arriba als continguts sistematitzant dinàmiques i experiències.

Aquesta orientació metodològica facilita en gran manera el trànsit a l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits ja que redueix la distància entre el saber i el saber fer.

Duració: 3h

Selecciona les sessions on vulguis participar: