CoopCamp

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Formació CONSOLIDEM-NOS: Incorporació de Sòcies a les Cooperatives - FCTC

Descripció

Objecte del projecte formatiu

Acció formativa sol·licitada per l’Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona per oferir-la a persones de cooperatives del territori per explicar com fer el procés d’incorporació de treballadores a sòcies a la cooperativa

Objectius

o Formació en la incorporació de noves persones sòcies a la cooperativa.

o Millorar l’empleabilitat de les persones de la cooperativa.

Continguts

1. La selecció del personal: Com definir un lloc de treball Com seleccionar personal Com definir els rols dins de l'empresa Les competències cooperativistes.

2. La llei de cooperatives: aspectes legals: Les persones sòcies Drets i deures Tipus de socis i sòcies.

3. Com incorporar persones sòcies: El Pla d'incorporació societària Models d'incorporació Els itineraris de les incorporacions a soci/a.

Metodologia

La impartició de les sessions s’enfocarà des de la perspectiva de l’aprenentatge col·lectiu i del desenvolupament competencial. Per fer-ho, els continguts teòrics s’abordaran a partir de les experiències dels participants, tenint cura de fomentar un entorn col·laboratiu en el què l’intercanvi d’experiències enriqueixi l’aportació teòrica del docent.

Aquesta metodologia que s’ha mostrat vàlida amb independència dels continguts impartits, té els trets definitoris següents:

– Activa. Fomenta en l’alumne una actitud proactiva que afavoreix la interacció amb la resta de participants i amb el docent.

– Dinàmica. Desenvolupada en base a estratègies.

– Flexible. S’adapta a les característiques dels participant i dels continguts.

– Participativa. Afavoreix la participació, la generació d’idees i la diversitat d’enfocaments.

– Vivencial. Connecta els coneixements a transmetre amb experiències viscudes.

– Inductiva. Arriba als continguts sistematitzant dinàmiques i experiències.

Aquesta orientació metodològica facilita en gran manera el trànsit a l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits ja que redueix la distància entre el saber i el saber fer.

Duració: 3h

Selecciona les sessions on vulguis participar: