Formació CONSOLIDEM-NOS : Generació d’escenaris per a la sostenibilitat econòmica col·lectiva & Comptabilitat Analítica per a la presa de decisions estratègiques


Activitats en aquesta formació:

Formació CONSOLIDEM-NOS : Generació d’escenaris per a la sostenibilitat econòmica col·lectiva (1r Sessió)

Data: 18 de maig de 2021

Horari: de 15:45 a 19:15

Lloc: virtual

Descripció:

Generació d’escenaris per a la sostenibilitat econòmica col·lectiva


  • Es treballaran els continguts a través de la dinamització i un model participatiu. Les entitats participants obtindran eines per a la presa de decisions estratègiques cap a la sostenibilitat i especialment en el marc COVID19, que podran facilitar els processos interns de transformació en situacions complexes així com adaptar les nostres estratègies integrals a la situació de l’entorn.

Formació CONSOLIDEM-NOS : Generació d’escenaris per a la sostenibilitat econòmica col·lectiva (2n Sessió)

Data: 19 de maig de 2021

Horari: de 15:45 a 19:15

Lloc: virtual

Descripció:

Generació d’escenaris per a la sostenibilitat econòmica col·lectiva 


En ambdós tallers es treballaran els continguts a través de la dinamització i un model participatiu. Les entitats participants obtindran eines per a la presa de decisions estratègiques cap a la sostenibilitat i especialment en el marc COVID19, que podran facilitar els processos interns de transformació en situacions complexes així com adaptar les nostres estratègies integrals a la situació de l’entorn.

Formació CONSOLIDEM-NOS : Comptabilitat Analítica per a la presa de decisions estratègiques (1r Sessió)

Data: 13 de juliol de 2021

Horari: de 15:45 a 19:15

Lloc: virtual

Descripció:

 Comptabilitat Analítica per a la presa de decisions estratègiques


En ambdós tallers es treballaran els continguts a través de la dinamització i un model participatiu. Les entitats participants obtindran eines per a la presa de decisions estratègiques cap a la sostenibilitat i especialment en el marc COVID19, que podran facilitar els processos interns de transformació en situacions complexes així com adaptar les nostres estratègies integrals a la situació de l’entorn.

Formació CONSOLIDEM-NOS : Comptabilitat Analítica per a la presa de decisions estratègiques (2n sessió)

Data: 15 de juliol de 2021

Horari: de 15:45 a 19:15

Lloc: virtual

Descripció:

Comptabilitat Analítica per a la presa de decisions estratègiques


En ambdós tallers es treballaran els continguts a través de la dinamització i un model participatiu. Les entitats participants obtindran eines per a la presa de decisions estratègiques cap a la sostenibilitat i especialment en el marc COVID19, que podran facilitar els processos interns de transformació en situacions complexes així com adaptar les nostres estratègies integrals a la situació de l’entorn.