Taller "Les monedes socials com a eina per sortir de la crisi COVID


Activitats en aquesta formació:

Taller "Les Monedes Socials com a eina per sortir de la crisi COVID"

Data: 28 de octubre de 2021

Horari: de 17:00 a 19:00

Lloc: Sala d'Actes de l'Antic Hospital de Reus

Descripció:

La importància de les monedes locals com a eina per la reactivació i la dinamització del comerç sostenible i de proximitat

OBJECTIUS

Identificar els models de moneda social i moneda local que existeixen

Valorar quin model pot ser el més adequat per desenevolupar a Reus per reforçar els vincles comercials i comunitaris

CONTINGUTS

 Models de funcionament de monedes locals i monedes socials, amb participacin pública i sense participació pública

Estrategies per relocalitzar l’economia al muncipi i teixir circutis econòmics de proximitat a través de monedes locals o socials

Estratègies per agrupar professionals i comerços sota un projecte de l’Economia social  i solidària com pot ser la moneda local