CoopCamp

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Itinerari d'activació: Activem-nos!

Descripció

Objectiu de l’Itinerari

L’itinerari orientat a joves d’entre 16 i 25 anys en situació de vulnerabilitat que no formin part del sistema educatiu i que tampoc s’hagin inserit en el món laboral . A partir de diverses experiències formatives breus es pretén descobrir motivacions i interessos professionals a les quals donar continuïtat en altres recursos del sistema formatiu amb el suport i acompanyament necessaris per garantir experiències d’èxit. Les formacions que s’oferiran en modalitat de “Tastets d’Oficis” són: soldadura i serralleria metàl·lica, fusteria, horta ecològica i cuina

L’objectiu final no és tant l’adquisició de competències tècniques sinó fomentar l’apoderament de les persones participants a partir de la descoberta d’interessos professionals i l’acompany ament necessari per desenvolupar los. La finalitat última és millorar lescompetències personals i motivacionals que permetin definir un pr ojecte formatiu i vital a curt termini.

Es tracta d’un itinerari que dona resposta a les demandes de de la Taula de Vulnerabilitats de l’Ateneu CoopCamp i és desenvolupat per una de les entitats participant , l’Escola de Suport Complementari i Acompanyament, L’ESCAC.


Perfil de les persones participants

 • 10 joves d’edats compreses entre 16 i 25 anys, en situació d’especial vulnerabilitat.
 • Coneixement de la llengua Catalana i Castellana.
 • Preferentment vinculades a les entitats de la Taula de Vulnerabilitats.


Derivació i selecció de participants

 • Les entitats interessades en derivar possibles persones candidates ho poden fer mitjançant el següent formulari d’inscripció: https://forms.gle/WYsjNB5V8E81AntD6
 • Un cop rebuda la sol·licitud, s’assignarà dia i hora per a l’entrevista personalitzada.
 • Quan les persones seleccionades rebin confirmació d’admissió, hauran de registrar-se a través de la pàgina web de CoopCamp per formalitzar la seva participació a l’itinerari.


Dates clau

 • Període de preinscripció: 04.09.2023 – 27.10.2023
 • Entrevistes de selecció: 30.10.2023 – 02.11.2023
 • Data màxima comunicació de persones admeses: 02.11.2023
 • Data d’inici: 03.11.2023
 • Data de finalització: 05.12.2023


Programa formatiu, calendari i franja horària

 • Sessions tècniques (ST): de 15:00h a 18:00h
 • Sessions de Seguiment i Orientació (SO): de 10:00h a 13:00h
 • Visites (V): a convenir en funció de la disponibilitat dels recursos.

Cada sessió tindrà una durada de 3 hores.


03.11.2023 Sessió 1 (SO) - Presentació de l’itinerari 

06.11.2023 Sessió 2 (ST) - Tastet d'ofici: Fusteria

07.11.2023 Sessió 3 (ST) - Tastet d'ofici: Fusteria Competència 

08.11.2023 Sessió 4 (V) - Visita recursos associats al tast 

13.11.2023 Sessió 5 (ST) - Tastet d'ofici: Soldadura 

14.11.2023 Sessió 6 (ST) - Tastet d'ofici: Soldadura 

15.11.2023 Sessió 7 (V) - Visita recursos associats al tast 

16.11.2023 Sessió 8 (SO) - Autoocupació i emprenedoria

20.11.2023 Sessió 9 (ST) - Tastet d'ofici: Agricultura

21.11.2023 Sessió 10 (ST) - Tastet d'ofici: Agricultura 

22.11.2023 Sessió 11 (V) - Visita recursos associats al tast 

23.11.2023 Sessió 12 (SO) - Recerca de feina

27.11.2023 Sessió 13 (ST) - Tastet d'ofici: Cuina

28.11.2023 Sessió 14 (ST) - Tastet d'ofici: Cuina 

29.11.2023 Sessió 15 (V) - Visita recursos associats al tast 

04.12.2023 Sessió 16 (SO) - Contrast d'interessos

05.12.2023 Sessió 17 (SO) - Cloenda 


Instal·lacions

 • Formació Tècnica de Soldadura, Fusteria i Horta Ecològica: instal·lacions de l ’ESCAC Pol Riu Clar, C/ Estany s/n nau 45).
 • Taller de cuina: Centre cívic de St. Pere i St. Pau
 • Sessions de Seguimen t i Orientació: Tarragona Impulsa


Equip formatiu

Les accions formatives de l’itinerari seran impartides per professionals de l’entorn de CoopCamp amb experiència contrastada en el camp de l’emprenedoria col·lectiva, en el marc de l’Economia Social i Solidària, així com en l’atenció a col·lectius amb situacions especials de vulne rabilitat pertanyents a l’Escola de Suport Comple mentari i Acompanyament L’ESCAC.
Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Itinerari d'activació: Activem-nos! - Sessió 1: Presentació de l’itinerari

Més informació

Sessió conclosa

3 de novembre de 2023

10:00 - 13:00 H

Lloc

Tarragona Impulsa

Descripció


Presentació de l’itinerari

Activitat lúdica d'impacte

Sessió 1

Itinerari d'activació: Activem-nos! - Sessió 2: Tastet d'ofici de fusteria

Més informació

Sessió conclosa

6 de novembre de 2023

15:00 - 18:00 H

Lloc

L'Escac

Descripció


Primer contacte amb l'ofici

Sessió 1

Itinerari d'activació: Activem-nos! - Sessió 3: Tastet d'ofici de fusteria

Més informació

Sessió conclosa

7 de novembre de 2023

15:00 - 18:00 H

Lloc

L'Escac

Descripció


Primer contacte amb l'ofici

Sessió 1

Itinerari d'activació: Activem-nos! - Sessió 4: Visita d'ofici de fusteria

Més informació

Sessió conclosa

8 de novembre de 2023

10:00 - 18:00 H

Lloc

A definir

Descripció


Presentació entorn formatiu

Lloc i horari a definir

Sessió 1

Itinerari d'activació: Activem-nos! - Sessió 5: Tastet d'ofici de soldadura

Més informació

Sessió conclosa

13 de novembre de 2023

15:00 - 18:00 H

Lloc

L'Escac

Descripció


Primer contacte amb l'ofici

Sessió 1

Itinerari d'activació: Activem-nos! - Sessió 6: Tastet d'ofici de soldadura

Més informació

Sessió conclosa

14 de novembre de 2023

15:00 - 18:00 H

Lloc

L'Escac

Descripció


Primer contacte amb l'ofici

Sessió 1

Itinerari d'activació: Activem-nos! - Sessió 7: Visita d'ofici de soldadura

Més informació

Sessió conclosa

15 de novembre de 2023

10:00 - 18:00 H

Lloc

A definir

Descripció


Presentació entorn formatiu

Lloc i horari a definir


Sessió 1

Itinerari d'activació: Activem-nos! - Sessió 8: Autoocupació i emprenedoria

Més informació

Sessió conclosa

16 de novembre de 2023

10:00 - 13:00 H

Lloc

Tarragona Impulsa

Descripció


Simulacre d’emprenedoria

Sessió 1

Itinerari d'activació: Activem-nos! - Sessió 9: Tastet d'ofici d'agricultura

Més informació

Sessió conclosa

20 de novembre de 2023

15:00 - 18:00 H

Lloc

L'Escac

Descripció


Primer contacte amb l'ofici

Sessió 1

Itinerari d'activació: Activem-nos! - Sessió 10: Tastet d'ofici d'agricultura

Més informació

Sessió conclosa

21 de novembre de 2023

15:00 - 18:00 H

Lloc

L'Escac

Descripció


Primer contacte amb l'ofici

Sessió 1

Itinerari d'activació: Activem-nos! - Sessió 11: Visita d'ofici d'agricultura

Més informació

Sessió conclosa

22 de novembre de 2023

10:00 - 18:00 H

Lloc

A definir

Descripció


Presentació entorn formatiu

Lloc i horari a definir

Sessió 1

Itinerari d'activació: Activem-nos! - Sessió 12: Recerca de feina

Més informació

Sessió conclosa

23 de novembre de 2023

10:00 - 13:00 H

Lloc

Tarragona Impulsa

Descripció


Elaboració currículum

Sessió 1

Itinerari d'activació: Activem-nos! - Sessió 13: Tastet d'ofici de cuina

Més informació

Sessió conclosa

27 de novembre de 2023

15:00 - 18:00 H

Lloc

Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau

Descripció


Primer contacte amb l'ofici

Sessió 1

Itinerari d'activació: Activem-nos! - Sessió 14: Tastet d'ofici de cuina

Més informació

Sessió conclosa

28 de novembre de 2023

15:00 - 18:00 H

Lloc

Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau

Descripció


Primer contacte amb l'ofici

Sessió 1

Itinerari d'activació: Activem-nos! - Sessió 15: Visita d'ofici de cuina

Més informació

Sessió conclosa

29 de novembre de 2023

10:00 - 18:00 H

Lloc

A definir

Descripció


Presentació entorn formatiu

Lloc i horari a definir

Sessió 1

Itinerari d'activació: Activem-nos! - Sessió 16: Contrast d'interessos

Més informació

Sessió conclosa

4 de desembre de 2023

10:00 - 13:00 H

Lloc

Tarragona Impulsa

Descripció


Tutoria i Orientació

Sessió 1

Itinerari d'activació: Activem-nos! - Sessió 17: Cloenda

Més informació

Sessió conclosa

5 de desembre de 2023

10:00 - 12:00 H

Lloc

Tarragona Impulsa

Descripció


Activitat de celebració i lliurament de diplomes