Formació CONSOLIDEM-NOS : Governança, participació i gestió democràtica


Activitats en aquesta formació:

Formació CONSOLIDEM-NOS : Governança, participació i gestió democràtica. 1.1 Com millorar la participació a les nostres entitats?

Data: 14 de setembre de 2021

Horari: de 15:45 a 20:15

Lloc: virtual

Descripció:

1.1 Com millorar la participació a les nostres entitats?

Elements a treballar

 Eines i idees per a conèixer millor el funcionament democràtic del nostre projecte

 Com podem analitzar els diversos àmbits i problemàtiques vinculades a la participació

 Com repensar possibles solucions o accions per a anar treballant en la nostra realitat Què volem aconseguir?

 Conèixer eines per millorar la participació a les nostres entitats

Durada del curs

 8 hores Dues sessions de 4 hores cada una

Formació CONSOLIDEM-NOS : Governança, participació i gestió democràtica. 1.1 Com millorar la participació a les nostres entitats?

Data: 16 de setembre de 2021

Horari: de 15:45 a 20:15

Lloc: virtual

Descripció:

1.1 Com millorar la participació a les nostres entitats?

Elements a treballar

 Eines i idees per a conèixer millor el funcionament democràtic del nostre projecte

 Com podem analitzar els diversos àmbits i problemàtiques vinculades a la participació

 Com repensar possibles solucions o accions per a anar treballant en la nostra realitat Què volem aconseguir?

 Conèixer eines per millorar la participació a les nostres entitats

Durada del curs

 8 hores Dues sessions de 4 hores cada una

Formació CONSOLIDEM-NOS : Governança, participació i gestió democràtica. 1.2 Estem ben organitzats? Governança

Data: 21 de setembre de 2021

Horari: de 15:45 a 20:15

Lloc: virtual

Descripció:

1.2 Estem ben organitzats? Governança


Elements a treballar

 Reconnectar amb la missió i visió de la nostra entitat

 Identificar reptes de gestió col·lectiva

 Estructura tècnica de les entitats

 Com elaborar un mapa d’Òrgans i espais de relació que ens permetran donar resposta als reptes col·lectius

Què volem aconseguir?

 Captar quins espais necessitem crear per governar nos donant resposta als reptes col·lectius

Durada del curs

 12 hores Tres sessions de 4 hores cada una

Formació CONSOLIDEM-NOS : Governança, participació i gestió democràtica. 1.2 Estem ben organitzats? Governança

Data: 23 de setembre de 2021

Horari: de 15:45 a 20:15

Lloc: virtual

Descripció:

1.2 Estem ben organitzats? Governança


Elements a treballar

 Reconnectar amb la missió i visió de la nostra entitat

 Identificar reptes de gestió col·lectiva

 Estructura tècnica de les entitats

 Com elaborar un mapa d’Òrgans i espais de relació que ens permetran donar resposta als reptes col·lectius

Què volem aconseguir?

 Captar quins espais necessitem crear per governar nos donant resposta als reptes col·lectius

Durada del curs

 12 hores Tres sessions de 4 hores cada una

Formació CONSOLIDEM-NOS : Governança, participació i gestió democràtica. 1.2 Estem ben organitzats? Governança

Data: 28 de setembre de 2021

Horari: de 15:45 a 20:15

Lloc: virtual

Descripció:

1.2 Estem ben organitzats? Governança


Elements a treballar

 Reconnectar amb la missió i visió de la nostra entitat

 Identificar reptes de gestió col·lectiva

 Estructura tècnica de les entitats

 Com elaborar un mapa d’Òrgans i espais de relació que ens permetran donar resposta als reptes col·lectius

Què volem aconseguir?

 Captar quins espais necessitem crear per governar nos donant resposta als reptes col·lectius

Durada del curs

 12 hores Tres sessions de 4 hores cada una