Formació CONSOLIDEM-NOS : Governança, participació i gestió democràtica


Activitats en aquesta formació:

Formació CONSOLIDEM-NOS : Governança, participació i gestió democràtica. 1.1 Com millorar la participació a les nostres entitats?

Data: 14 de setembre de 2021

Horari: de 16:00 a 20:00

Lloc: virtual

Descripció:

Quan parlem de ESS cal parlar de democràcia i de participació. Com podem portar a la pràctica aquests conceptes? Com a trets distintius de la ESS, la democràcia i la participació necessiten un marc de funcionament clar, que permeti que les persones que formen les nostres entitats puguin participar efectivament. A partir de la concreció d’òrgans de governs i la definició d’espais i estructures per poder portar ho a terme, podrem generar models de governaça que ens permetran avançar i construir entitats més fortes i cohesionades, amb una base social sòlida i una vida societària sana.

1.1 Com millorar la participació a les nostres entitats?

Elements a treballar

 Eines i idees per a conèixer millor el funcionament democràtic del nostre projecte

 Com podem analitzar els diversos àmbits i problemàtiques vinculades a la participació

 Com repensar possibles solucions o accions per a anar treballant en la nostra realitat

Què volem aconseguir?

 Conèixer eines per millorar la participació a les nostres entitats

Durada del curs

 8 hores Dues sessions de 4 hores cada una

Metodologia

 Es proposa una metodologia essencialment participativa i de coaprenentatge; apostem pel coneixement i el suport mutu, facilitant espais i dinàmiques per compartir experiències i pràctiques.


Formació CONSOLIDEM-NOS : Governança, participació i gestió democràtica. 1.1 Com millorar la participació a les nostres entitats?

Data: 16 de setembre de 2021

Horari: de 16:00 a 20:00

Lloc: virtual

Descripció:

Quan parlem de ESS cal parlar de democràcia i de participació. Com podem portar a la pràctica aquests conceptes? Com a trets distintius de la ESS, la democràcia i la participació necessiten un marc de funcionament clar, que permeti que les persones que formen les nostres entitats puguin participar efectivament. A partir de la concreció d’òrgans de governs i la definició d’espais i estructures per poder portar ho a terme, podrem generar models de governaça que ens permetran avançar i construir entitats més fortes i cohesionades, amb una base social sòlida i una vida societària sana.

1.1 Com millorar la participació a les nostres entitats?

Elements a treballar

 Eines i idees per a conèixer millor el funcionament democràtic del nostre projecte

 Com podem analitzar els diversos àmbits i problemàtiques vinculades a la participació

 Com repensar possibles solucions o accions per a anar treballant en la nostra realitat

Què volem aconseguir?

 Conèixer eines per millorar la participació a les nostres entitats

Durada del curs

 8 hores Dues sessions de 4 hores cada una

Metodologia

 Es proposa una metodologia essencialment participativa i de coaprenentatge; apostem pel coneixement i el suport mutu, facilitant espais i dinàmiques per compartir experiències i pràctiques.


Formació CONSOLIDEM-NOS : Governança, participació i gestió democràtica. 1.2 Estem ben organitzats? Governança 1

Data: 19 de octubre de 2021

Horari: de 16:00 a 20:00

Lloc: virtual

Descripció:

Governança, participació i gestió democràtica

Quan parlem de ESS cal parlar de democràcia i de participació. Com podem portar a la pràctica aquests conceptes? Com a trets distintius de la ESS, la democràcia i la participació necessiten un marc de funcionament clar, que permeti que les persones que formen les nostres entitats puguin participar efectivament. A partir de la concreció d’òrgans de governs i la definició d’espais i estructures per poder portar ho a terme, podrem generar models de governaça que ens permetran avançar i construir entitats més fortes i cohesionades, amb una base social sòlida i una vida societària sana.

1.2 Estem ben organitzats? Governança

Elements a treballar:

 Reconnectar amb la missió i visió de la nostra entitat

 Identificar reptes de gestió col·lectiva

 Estructura tècnica de les entitats

 Com elaborar un mapa d’Òrgans i espais de relació que ens permetran donar resposta als reptes col·lectius

Què volem aconseguir?

 Captar quins espais necessitem crear per governar nos donant resposta als reptes col·lectius

Durada del curs

12 hores Tres sessions de 4 hores cada una

Imparteix: Cooperativa Ensó

Metodologia

 Es proposa una metodologia essencialment participativa i de coaprenentatge; apostem pel coneixement i el suport mutu, facilitant espais i dinàmiques per compartir experiències i pràctiques.


Formació CONSOLIDEM-NOS : Governança, participació i gestió democràtica. 1.2 Estem ben organitzats? Governança 2

Data: 21 de octubre de 2021

Horari: de 16:00 a 20:00

Lloc: virtual

Descripció:

Governança, participació i gestió democràtica

Quan parlem de ESS cal parlar de democràcia i de participació. Com podem portar a la pràctica aquests conceptes? Com a trets distintius de la ESS, la democràcia i la participació necessiten un marc de funcionament clar, que permeti que les persones que formen les nostres entitats puguin participar efectivament. A partir de la concreció d’òrgans de governs i la definició d’espais i estructures per poder portar ho a terme, podrem generar models de governaça que ens permetran avançar i construir entitats més fortes i cohesionades, amb una base social sòlida i una vida societària sana.

1.2 Estem ben organitzats? Governança

Elements a treballar:

 Reconnectar amb la missió i visió de la nostra entitat

 Identificar reptes de gestió col·lectiva

 Estructura tècnica de les entitats

 Com elaborar un mapa d’Òrgans i espais de relació que ens permetran donar resposta als reptes col·lectius

Què volem aconseguir?

 Captar quins espais necessitem crear per governar nos donant resposta als reptes col·lectius

Durada del curs

12 hores Tres sessions de 4 hores cada una

Imparteix: Cooperativa Ensó

Metodologia

 Es proposa una metodologia essencialment participativa i de coaprenentatge; apostem pel coneixement i el suport mutu, facilitant espais i dinàmiques per compartir experiències i pràctiques.


Formació CONSOLIDEM-NOS : Governança, participació i gestió democràtica. 1.2 Estem ben organitzats? Governança 3

Data: 26 de octubre de 2021

Horari: de 16:00 a 20:00

Lloc: virtual

Descripció:

Governança, participació i gestió democràtica

Quan parlem de ESS cal parlar de democràcia i de participació. Com podem portar a la pràctica aquests conceptes? Com a trets distintius de la ESS, la democràcia i la participació necessiten un marc de funcionament clar, que permeti que les persones que formen les nostres entitats puguin participar efectivament. A partir de la concreció d’òrgans de governs i la definició d’espais i estructures per poder portar ho a terme, podrem generar models de governaça que ens permetran avançar i construir entitats més fortes i cohesionades, amb una base social sòlida i una vida societària sana.

1.2 Estem ben organitzats? Governança

Elements a treballar:

 Reconnectar amb la missió i visió de la nostra entitat

 Identificar reptes de gestió col·lectiva

 Estructura tècnica de les entitats

 Com elaborar un mapa d’Òrgans i espais de relació que ens permetran donar resposta als reptes col·lectius

Què volem aconseguir?

 Captar quins espais necessitem crear per governar nos donant resposta als reptes col·lectius

Durada del curs

12 hores Tres sessions de 4 hores cada una

Imparteix: Cooperativa Ensó

Metodologia

 Es proposa una metodologia essencialment participativa i de coaprenentatge; apostem pel coneixement i el suport mutu, facilitant espais i dinàmiques per compartir experiències i pràctiques.